Wymagania dotyczące konfiguracji oksymetru SmonOx

Ustawienia Smonoxu

Informacje o koncie klienta

Ogólne ustawienia urządzenia

Prawa dostępu do urządzenia

Ustawienia alarmu

Wysyłanie alarmów

JesteśmynOX jest opracowywany i produkowany w Republice Czeskiej przez Smotech s. r. o.