Przetwarzanie danych osobowych

Jesteśmy firmą Smotech s.r.o., z siedzibą w Czeskich Budziejowicach przy ul. Nerudova 945/36, nr IČO (czeski REGON) 260 84 040.

Nasze dane kontaktowe to:

E-mail: office@smotech.cz

tel.: +420 389 501 070

Z jakimi danymi pracujemy:

  1. W celu skontaktowania się z nami w sprawie naszych usług lub szkoleń, na stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy. Przetworzymy dane, które wypełnisz (lub prześlesz pocztą), abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytania i prośby.

    Jeśli zgodzimy się na dalszą współpracę, będziemy przetwarzać imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, telefon), dane biznesowe oraz, w stosownych przypadkach, dane przekazane nam przez użytkownika w celu świadczenia mu naszych usług.

    Jeśli nie zgodzimy się na współpracę, Twoje dane nie pozostaną u nas zbyt długo - usuniemy je w ciągu 1 miesiąca. Jeśli zgodzimy się na współpracę, będziemy przetwarzać Twoje dane przez 10 lat od zakończenia naszej współpracy. Całe to przetwarzanie danych jest możliwe dzięki tzw. rozporządzeniu RODO (negocjowanie umowy i wykonanie umowy).
  2. Nie mamy podmiotów przetwarzających, które miałyby dostęp do Twoich danych.
  3. Nie wykonujemy profilowania, ani nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Unię Europejską.
  4. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie swoich danych i naszej pracy z nimi, napisz do nas lub zadzwoń.
  5. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) daje użytkownikowi wiele praw. Wśród nich jest prawo do skontaktowania się z nami w celu uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, zażądania dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji lub poprawienia, zażądania ograniczenia przetwarzania, kopii swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych lub zażądania ich usunięcia. Jeśli użytkownik uważa, że nie obchodzimy się z jego danymi osobowymi tak, jak powinniśmy, może złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub podjąć kroki prawne. Jesteśmy jednak przekonani, że nic takiego nie będzie miało miejsca między nami. 🙂
SmonOX jest opracowywany i produkowany w Republice Czeskiej przez spółkę Smotech s. r. o.