SmonOX jest opracowywany i produkowany w Republice Czeskiej przez spółkę Smotech s. r. o.